Vad orsakar social fobi?

Det kan finnas flera orsaker till varför någon drabbas av social fobi. Här nedan kommer vi ta upp några exempel på vad som kan ligga bakom ångest i sociala sammanhang och försöka svara på frågan om vad som orsakar social fobi.

Orsak till social fobi
Det finns flera saker som gör att vi kan utveckla social fobi.

Huruvida social fobi är genetiskt ärftligt har inte gått att fastställa. Däremot finns det ett tydligt socialt arv när det kommer till ångest i sociala situationer. Det är alltså mer troligt att du drabbas av social fobi om någon av dina föräldrar lider av det.

För de som bär med sig negativa minnen kopplade till sociala händelser från barndomen ökar också risken för att utveckla social fobi. Det kan till exempel handla om att ha varit utsatt för:

Alla som lider av social fobi har inte varit med om något dramatiskt som barn, men det är inte heller ovanligt att så är fallet.

Social fobi kan uppstå hos den som växt upp med överbeskyddande eller kontrollerande föräldrar. Det kan också vara ett inlärt beteende, alltså ett beteende som våra föräldrar eller andra i vår närhet haft och som vi tagit efter.

För den som har varit med om något obehagligt som liten kan det vara bra att bearbeta dessa händelser i samband med att behandling mot social fobi påbörjas.

Ibland kan en händelse varit så smärtsam eller påverkat oss så djupt att vi utvecklar posttraumatisk stress. Mer om det kan du läsa här.

Risken för att få social fobi har också visat sig vara större hos barn som är blyga eller tillbakadragna redan från början. Som förälder till ett barn som drar sig undan i sociala sammanhang är det viktigt att uppmärksamma beteendet och agera så tidigt som möjligt. Alla barn har behov av att socialisera, men hur barn umgås med andra och vad som får dem att känna sig trygga i situationen skiljer sig åt. Pröva dig fram tillsammans med ditt barn, men kom ihåg att inte pressa honom eller henne.

Alla barn har behov av att socialisera, var uppmärksam och stöttande som förälder.
Alla barn har behov av att socialisera, var uppmärksam och stöttande som förälder.

En annan orsak till social fobi, eller snarare en orsak till att fobin upptäcks är att utsättas för en social situation som vi inte varit med om förut. Kanske handlar det om att du är ny på ett jobb, ska hålla ett föredrag eller ringa ett telefonsamtal som du upplever som jobbigt. Även om du är vuxen första gången du känner att din sociala fobi blir ett problem är sannolikheten stor att anledningen till fobin ligger längre tillbaka i tiden.

Social fobi kan också ha sin grund i fysisk sjukdom. För den som råkat ut för någon skada som förändrar utseendet eller har ett handikapp som särskiljer honom eller henne från andra kan det kännas jobbigt att befinna sig i vissa sociala situationer.

Vad som än gjort att just du eller någon i din närhet känner obehag och rädsla inför en eller flera sociala situationer så finns det idag bra hjälp att få. Social fobi kan lätt ta överhanden och hindra dig från att leva det liv du vill leva. Så ska det inte behöva vara.

Vill du få hjälp kan du kontakta din vårdcentral eller höra av dig till oss. Vi är just nu inne i en fas där vi håller på att lansera självhjälpsprogram online. Dina mejl till oss behandlas alltid med sekretess och besvaras inom en arbetsdag.

bird-tumblr-wallpapers-7