Symptom vid social fobi

Social fobi kan vara isolerat till specifika sociala situationer, men det kan också vara så att den som lider av social fobi upplever obehag i flera sammanhang som handlar om att integrera med andra människor.  

För den som lider av social fobi kan det kännas mycket jobbigt att befinna sig i folkmassor.
För den som lider av social fobi kan det kännas mycket jobbigt att befinna sig i folkmassor.

Här nedan kan du läsa mer om vilka symtom som är vanliga hos den som lider av social fobi och ångest.

Vi vill poängtera att alla människor kan känna obehag i vissa sociala situationer. Att hålla ett föredrag för klassen eller att börja ett nytt jobb kan ge vem som helst fjärilar i magen. Men det är när rädslan för att utsätta dig själv för den här typen av händelser blir så stor att du helt undviker dem, eller utvecklar säkerhetsbeteenden kring dem som det blir ett problem som du kan behöva få hjälp med att lösa.

Social fobi kan visa sig genom att ge fysiska symtom, exempel på sådana är:

 • Rodnad.
 • Svettningar.
 • Skakningar.
 • Ökad puls.
 • Illamående.
 • Stamningar.
 • Snabbt tal.

Den som har stor ångest kring sociala situationer kan också drabbas av panikångestattacker. En ångestattack är i sig inte farlig, men kan kännas mycket obehaglig och spä på rädslan för att befinna sig i situationer vi känner oss obekväma i. Du kan läsa mer om panikångestattacker här.

Kognitiva symtom handlar om hur den som har social fobi tänker och reflekterar kring en situation som han eller hon på grund av fobin upplever som jobbig eller skrämmande. Det är vanligt att den som har ångest reflekterar mycket över hur andra uppfattar honom eller henne.

Har du social fobi kan du lätt få negativa tankar om ditt eget beteende i sociala sammanhang.
Har du social fobi kan du lätt få negativa tankar om ditt eget beteende i sociala sammanhang.

Dessa tankar kan ge upphov till det som inom psykologin kallas för säkerhetsbeteende. Alltså att den som lider av till exempel social fobi utvecklar ett beteende som gör det enklare att hantera situationen. Det kan handla om att i detalj gå igenom en social situation på förhand. Att kontrolläsa ett mejl orimligt många gånger, att lägga överdriven vikt vid sitt utseende eller att vara i alldeles för god tid till möten. Andra saker som räknas som säkerhetsbeteenden är:

 • Undvika ögonkontakt.
 • Ha solglasögon.
 • Sätta telefonen på ljudlöst.
 • Tänka ut konversationer och scenarier i förhand.

Ett alternativ till säkerhetsbeteende är undvikande. Ofta förekommer de i kombination med varandra. Undvikande handlar helt enkelt om att den som har social fobi undviker en situation som känns skrämmande och ångestfylld. Undvikande kan ta sig uttryck i att:

 • Inte träffa människor.
 • Inte svara när okänt nummer ringer.
 • Inte vara inne på sociala medier.
 • Inte ringa upp vänner som man egentligen skulle vilja träffa.
 • Inte gå ut.
 • Inte befinna sig på platser som kräver kontakt med andra människor.
 • Inte ringa upp myndigheter/försäkringsbolag/elbolag.
 • Inte träffa någon av ett specifikt kön.
 • Inte hålla en föreläsning/tal.

Som nämnt ovan kan du känna igen dig på vissa av punkterna utan att ha social fobi. Det är först när du låter bli att göra något som du vill eller behöver göra som det blir ett problem. Då ska du alltid be om hjälp. Även om din sociala fobi är isolerad till enstaka tillfällen är det bra att göra något åt det som känns jobbigt. Ju tidigare du får hjälp desto bättre är det.

Det är vanligt att den som har social fobi lägger överdrivet mycket tid på att utvärdera en social situation i efterhand, ofta med ett negativt fokus på sitt eget beteende. Något som gör att obehaget som socialisering medför hos den som har fobi inte slutar med att den sociala situationen gör det.

Föreställningarna som den som lider av social fobi har om sig själv i situationer som omfattar umgänge med andra människor är ofta felaktiga. Felen och misstagen sitter i huvudet hos den som har fobi och av omgivningen upplevs personen varken som konstig eller annorlunda.

Att befinna sig i situationer som har med bedömning att göra kan kännas extra jobbigt för om du lider av social fobi. Några tillfällen som kan vara extra jobbiga är:

 • Grupparbeten.
 • Dejtande.
 • Att närvara på en fest.
 • Prata med främlingar.
 • Restauranger.
 • Arbetsintervjuer.

Om du som läser det här tycker att många symtom stämmer in på dig eller någon nära anhörig rekommenderar vi dig att kontakta din vårdcentral för mer information.

Du kan också anmäla ditt intresse till oss om du vill vara med i vårt självhjälpsprogram som är under uppstart. Där får du hjälp att bli av med din sociala fobi online. Kontakta oss på följande mejl så återkommer vi till dig. Självklart är allt du berättar för oss belagt med sekretess och de som utformat självhjälpsprogrammet är legitimerade psykologer.

bird-tumblr-wallpapers-7