Allmän information om social fobi

Social fobi är den vanligaste ångestsjukdomen. Det är också en av de vanligaste psykiatriska tillstånden och cirka 12 procent av befolkningen har lidit av social fobi någon gång under sitt liv.

_71818357_453249357
Social fobi skapar ofta en ond cirkel där den drabbade undviker att göra saker som han eller hon behöver göra eller mår bra av att göra.

Kännetecken för social fobi är en intensiv rädsla i en eller flera social situationer. Denna rädsla försämrar livskvalitén för individen och försämrar förmågan att fungera i det vardagliga livet.

Rädslan kopplas till upplevd eller faktisk granskning av andra. Även om individen själv kan inse att oron är överdriven kan den ändå vara svår att komma över den. En del individer som lider av social fobi är rädda för en mängd situationer medan andra endast får ångest vid en specifik situation. Om oron finns i flera områden klassificeras det som en generaliserad social fobi.

Får många uppstår svårigheter i tidig ålder. Hälften av de som får social fobi har svårigheter innan de fyller elva och 80 procent av de som lider av social fobi har utvecklat den innan 20 års ålder.

Den tidiga debuten kan leda till att personer med social fobi även riskerar att drabbas av andra typer av psykisk ohälsa som depression, panikångest och missbruk.

Under symtom kan du läsa mer om vilka symtom som är vanliga hos personer som lider av social fobi.

Vissa personer med social fobi använder alkohol för att minska rädslan i sociala sammanhang. Andra undviker helt tillfällen där de tvingas interagera med andra.

En sjukdom av förlorade möjligheter

För många påverkar den sociala fobin livet negativt i flera avseenden. Rädslan i sociala situationer kan försvåra möjligheterna att söka ett jobb eller att prata med en person man finner attraktiv. Det kan leda till arbetslöshet och ofrivillig ensamhet. Social fobi har kallats för en “sjukdom av förlorade möjligheter” då individer som lider av social fobi i så hög grad gör stora livsbeslut för att anpassa sitt liv efter sjukdomen.

Som tur är finns det idag bra hjälp att få. Bland annat i from av KBT behandling. Det finns också saker som du som lider av social fobi själv kan göra för att minska din sociala ångest. Mer om det kan du läsa under vår självhjälpskategori. På socialfobi.info håller vi också lansera ett internetbaserat självhjälpsprogram som bygger på KBT. Där får du stöd av en psykolog i ditt arbete att överkomma social fobi.