Social fobi och telefonfobi

Att ha fobi för telefoner är vanligt bland dem som lider av social fobi. Telefonfobi kan också förekomma som ensam fobi. 

Telefonfobi och social fobi
För den som lider av telefonfobi kan det framkalla ångest att höra telefonen ringa.

Rädsla och ångest kopplat till telefoner är inte helt ovanligt men kan vara mycket handikappande för den som drabbas. Precis som när det kommer till mer generaliserad social fobi är rädsla för telefoner kopplad till oro över att bli bedömd, interagera, kritiseras eller göras till åtlöje.

Att lida av telefonfobi behöver inte alls höra ihop med svårigheter att kommunicera med människor ansikte mot ansikte.

För den som lider av fobi för telefoner kan ångesten komma när telefonen ringer och en känsla av att behöva prestera och konversera kan infinna sig. Fobin kan också handla om rädsla för att den som ringer ska ha dåliga nyheter eller att samtalet är en busringning.

Att ringa upp någon kan också medföra obehagskänslor. Oron kan handla om att störa eller att ringa vid en opassande tid. Eller också kan ångesten bottna i rädsla över att inte höra vad personen på andra sidan luren säger och att det ska leda till missförstånd. Den här typen av ångest är ofta kopplad till avsaknaden av kroppsspråk. Att inte kunna se den man talar med ger upphov till en känsla av att inte ha kontroll.

Pinsam tystnad är en annan sak som den som lider av telefonfobi kan känna oro över.

Ibland finns det en förklaring till varför en fobi kring telefoner har uppstått. Kanske har den som är drabbad fått dåliga nyheter över telefon, fått en utskällning eller varit med om en busringning. Men i flera fall finns ingen grundläggande orsak till fobin.

Att lida av telefonfobi kan vara mycket problematiskt eftersom många arbetsuppgifter idag innefattar kontakt via telefon. Även det sociala livet kan bli lidande.

Symtomen för telefonfobi är desamma som för vanlig ångest och panikångest. Darrningar, svettningar, illamående och hyperventilerande är några av symtomen.

Med telefonfobi kommer ofta säkerhetsbeteenden och undvikande. Kanske planerar den med ångest kring telefoner sina samtal in minsta detalj och skriver ner vad han eller hon ska säga.

Eller också kanske telefonsamtal undviks helt genom att den med fobi delegerar dem till sina kollegor. Telefonsamtal kan också ersättas av mejl och textmeddelande.

Det finns hjälp att få för den som lider av telefonfobi. Ett effektivt sätt att bota ångest kring telefoner är exponering. KBT är behandlingsformen som oftast används och visat sig ha bäst resultat när det kommer till att bota social fobi. Idag finns det också en rad självhjälpsprogram på nätet för dig med social ångest.

Läs också social fobi och sociala medier.