Social fobi och agorafobi

Den som lider av agorafobi, även kallad torgskräck, får ångest av att befinna sig på offentliga platser. Agorafobi kan vara kopplat till social fobi, men behöver inte vara det.

Agorafobi och social fobi
Många drabbas av agorafobi som en följd av panikångest.

Det är vanligt att den som lider av agorafobi också har panikångest. Rädslan för att drabbas av en panikångestattack kan vara orsaken till eller spä på ångesten kring att befinna sig på öppna platser. Ibland kan obehaget hos den som har agorafobi vara så starkt att han eller hon inte klarar av att lämna hemmet. Därför är det viktigt att få hjälp i ett tidigt skede.

Saker som kan trigga ångesten hos den som lider av agorafobi kan till exempel vara:

  • Öppna platser.
  • Folkmassor (vid social fobi).
  • Att resa.

Debutåldern för agorafobi är ofta någon gång mellan 20 och 40 år och är vanligare bland kvinnor än män. I USA har cirka 2,2 procent av den vuxna befolkningen agorafobi och utgör 60 procent av de som har en fobi.

En av orsakerna till att man får agorafobi kan vara en traumatisk händelse. I samband med den traumat kan det bli fel i hjänans inlärningssystem. Något som kan ge upphov till dissociation, ett tillstånd som gör att den drabbade känner sig “bortkopplad” från omvärlden. Dissociation är en skyddsmekanism som tillfälligt minskar ångesten men förvärrar tillståndet på längre sikt.

Agorafobi kan vara mycket skrämmande. Speciellt för den som får panikattacker som en följd av fobin. Idag tror man att det är panikattackerna i sig som orsakar agorafobi.

Separationsångest är vanligt bland dem som lider av agorafobi. De kan må mycket dåligt när någon lämnar hemmet. När det händer kan panikattacker uppträda även där. I vissa fall går det så långt att den drabbade skär av sig själv från omgivningen för att slippa smärtan som separationer innebär.

Dödsångest kan också uppträda i samband med fobin. Eftersom döden innebär den slutgiltiga separationen från både anhöriga och de egna känslorna.

Agorafobi är förekommer i större grad hos de som under en längre tid medicinerats med benzoprepparat. Fobin kan också uppkomma i samband me alkoholmissbruk.

En av de vanligaste behandlingarna mot agorafobi är KBT. Du kan läsa mer om behandlingar här.

Läs också social fobi och sociala medier & social fobi och telefonfobi