KBT mot social fobi

Behandling med Kognitiv Beteende Terapi (KBT) är den behandlingsmetod som har starkast forskningsstöd och rekommenderas som behandling mot social fobi. Här du läsa mer om KBT mot social fobi.

Nu kan du få behandling mot social fobi på nätet. Läs mer längst ner på sidan.
Nu kan du få behandling mot social fobi på nätet. Läs mer längst ner på sidan.

Tillsammans med en psykolog får då den som genomgår KBT bestämma vilka mål som han eller hon vill sträva emot. Inledningsvis berättar psykologen hur undvikande, säkerhetsbeteende och negativa tankar leder till att den sociala fobin vidmakthålls.

I behandlingen sker beteendeexperiment för att pröva tankarna kring sina egna och andras reaktioner i sociala sammanhang. Den som behandlas får sedan tillsammans med sin psykolog skapa en rangordnad lista över sociala situationer som är ångestskapande.

Nästa steg är att den som går i terapi exponeras för dessa situationer tillsammans med sin psykolog. Psykologen finns där som stöttning och kan vara med och utvärdera reaktioner och tankar i efterhand.

För många som lider av social fobi kan det kännas skrämmande att ta kontakt med en psykolog för att få hjälp med sina svårigheter. Många med social fobi söker därför inte hjälpt vilket är olycklig då effektiv behandling kan hjälpa den drabbade att förbättra sin livskvalité och bli fri från sin sociala fobi.

På senare tid har det även blivit möjligt att genomföra  social fobi behandling via internetbaserad KBT vilket kan vara ett alternativ för den som inte vågar ta kontakt med en terapeut. Vi har på socialfobi.info en självhjälpsguide som du kan hitta här.

Här finns länkar för mer information om hur du hittar till behandling för social fobi.

Vårdguiden

Din närmsta vårdcentral. 

Privata psykologer:

Birger MoëlllTelefonnummer: 070-485 18 93.