Generaliserad ångest (GAD) och social fobi

Generaliserad ångest förkortas GAD. Den som lider av GAD har ofta ångest och oroar sig för saker som i andras ögon kan te sig irrationella. Det finns en koppling mellan generaliserad ångest (GAD) och social fobi.

tumblr_m6dz7w6ZJw1qz4d4bo1_500
Ibland kan det vara bra att tänka på att det mesta av det vi oroar oss för faktiskt inte inträffar.

Att ha generaliserad ångest är påfrestande och jobbigt för den drabbade. Frågor som rör familj, mat, pengar eller annat vardagligt tenderar att överanalyseras och skapa problem som ofta inte fanns där från början. Det är också vanligt att den som lider av GAD får psykiska symtom. Exempel på sådana är:

  • Huvudvärk.
  • Illamående.
  • Muskelspänningar.
  • Svallningar.

Ungefär två procent av Europas befolkning beräknas lida av generaliserad ångest. Det är dubbelt så många kvinnor som män som drabbas och det är vanligare hos dem som har sjukdomen i familjen eller har en historia av missbruk.

I studier har man kunnat se att ett ställe i hjärnan som kallas amygdala har är påverkad hos de som utvecklar GAD. Amygdala är två mandelformade delar av hjärnan där som spelar en roll för hur vi människor uppfattar bland annat njutning och fruktan.

Även om det går att se faktiska förändringar i hjärnan hos den som lider av GAD så är det fullt möjligt att bli av med ångesten.

I diagnostiseringen av GAD utreder man bland annat om den som tros lida av åkomman har symtom som:

  • Rastlöshet och känslan av att vara på helspänn.
  • Svårt att koncentrera sig och ibland känner sig blank i huvudet.
  • Lättirriterad.
  • Muskelspänningar.
  • Sömnstörningar.

När någon har fått en GAD diagnos konstaterad påbörjas behandling. Tillståndet går att behandla både med hjälp av medicin och terapi.

I KBT är det vanligt med en övning som går ut på att begränsa sitt oroande. Tillsammans med psykologen kommer patienten överens om en begränsad tid där han eller hon får oroa sig. Det brukar handla om cirka en halvtimma. Tiden för oro avgränsas också till en specifik plats, ofta i det egna hemmet. Om patienten känner oro under dagen skrivs de oroande tankarna ner och gås sedan igenom under den halvtimma som det är “okej” att oroa sig.

Ungefär 9,4 procent av de som lider av GAD har social fobi. Känner du att många av symtomen stämmer in på dig eller misstänker att någon i din närhet har generaliserad ångest kan du kontakta din vårdcentral. Du kan också höra av dig till oss på socialfobi.info
om du har frågor eller funderingar.