Många äldre lider av social fobi

Enligt en avhandling som gjorts av Sahlgrenska institutet är social ångest och fobi mer utbredd bland äldre än vad man tidigare trott. Undersökningen visar att cirka fyra procent av människor över 65 uppfyller kriterierna för social fobi. 

Social fobi hos äldre
Precis som när det kommer till yngre och social fobi så har social fobi hos äldre god prognos med rätt hjälp.

Rädslan kan till exempel handla om att gå ut och äta på restaurang, tala inför en stor grupp eller träffa andra människor.

Social fobi hos människor över 65 kan få allvarliga konsekvenser eftersom vissa i denna grupp redan befinner sig i ett svårt socialt läge. Många slutar arbeta och går i pension, vilket leder till att mötet med människor i vardagen blir mindre än hos yngre människor. Resultatet av det och en fobi kan göra att äldre personer med social ångest isoleras.

Isoleringen leder i flera fall till depression och psykisk ohälsa. Något som är oerhört tragiskt eftersom de med social fobi har god prognos att bli av med sin sjukdom under förutsättning att de får rätt hjälp. Studien från Sahlgrenska visar just också på det, för i de fall där behandling givits minskade fallen av social fobi med 50 procent. Det kunde konstateras efter en uppföljning av studien.

Som psykolog och läkare kan det vara bra att fråga specifikt kring social fobi eftersom det kan vara grundproblematiken i andra psykiska åkommor. Däribland depression och ångest.

Om du är äldre och har det jobbigt i sociala situationer kan du vända dig till din vårdcentral för rådgivning. Eller skriva till oss på på socialfobi.info vi kan hjälpa dig med tips och råd och berätta vart du ska vända dig för ytterligare information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *