Social fobi + Sociala medier = sant?

Har sociala medier förändrat våra liv? Det tyckte i alla fall cirka hälften av de medverkande i en studie som genomfördes av Anxiety.uk, och av dessa tyckte 51 procent att det förändrat deras liv till det sämre. 

Social media och social fobi.
Att få ångest av sociala nätverk kan kännas mycket handikappande i dagens samhälle.

I vissa fall går ångesten kring sociala medier så långt att personen i fråga utvecklar en specifik ångest kopplad till just medier som FaceBook, Twitter och bloggar.

Precis som när det handlar om social fobi i verkliga livet handlar ångesten kring social media om att bli bedömd av andra. Den som har social fobi kan må dåligt över att lägga upp en bild på FaceBook som ingen eller få gillar. Kanske undviker han eller hon helt att skriva statusuppdateringar och dela bilder.

Social ångest kopplad till moderna medier kan också handla om anträffbarhet. Det kan kännas jobbigt att vem som helst när som helst kan nå dig. Vissa känner sådan ångest över detta att de helt enkelt stänger av telefonen eller loggar ut från sociala medier. Paradoxen är att även att inte vara anträffbar i många fall leder till oroskänslor.

Sociala medier kan skapa krav på prestation. När vänner och bekanta lägger upp bilder på sin senaste resa eller på mat de ätit kan den med social fobi undra om hans eller hennes bilder och upplevelser kan mäta sig. Ofta är tankarna helt felaktiga, men där människor som inte har social fobi lägger ut en bild utan att ens reflektera kan någon med social fobi analysera betydelsen av att själv göra ett inlägg i evigheter.

Kanske låter det som ett ganska litet problem, att  känna ångest kring sociala medier. Men för den som rör sig i en kontext där social media ständigt förekommer eller för någon ur en yngre generation kan det vara mycket handikappande att känna sådana här känslor.

Det kan också ställas krav på social media närvaro i yrkeslivet. Idag ser många företag det som en självklarhet att du finns med på sajter som linkedin, och i vissa fall även att du har en egen hemsida.

Skriva ett mejl är en annan sak som kan leda till ångest hos den som lider av social fobi. Att läsa igenom mejlet orimligt många gånger innan man vågar trycka på “skicka” orsakar extraarbete och obehagskänslor.

Att undvika interaktion på olika nätverk har blivit svårt. Men precis som vid andra former av social fobi finns det effektiva metoder att bli av med din sociala nätverks fobi.

Exponering är ett sätt som du själv kan arbeta med att minska dina ångestkänslor kring sociala medier. Du kan också läsa om andra självhjälpsmetoder på vår sida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *