Oro kopplad till högre verbal intelligens

Ny forskning har visat att personer som oroar sig mycket har högre verbal intelligens än individer som oroar sig mindre.

Även om överdriven oro kan vara problematisk är detta positiva nyheter för alla som lider av överdriven oro. Högre verbal intelligens ger oss bättre förutsättningar att förstå världen omkring oss, utrycka oss i tal och skrift samt uppskatta text och litteratur.

Forskarna förklarade resultaten med att personer med högre verbal intelligens bättre klarade av att leva sig in i detaljerna i tidigare och kommande upplevelser vilket ledde till starkare oro kopplade till dessa upplevelser.

Läs mer om forskningen här

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *